Consultoria

Consultoria

No és més ric qui més té, sinó qui menys necessita

Saviesa popular

Oferim serveis tècnics i de consultoria dins el marc d’actuació de la sostenibilitat. Això permet adaptar-nos de forma transversal a multitud de projectes, integrant criteris d’eco-innovació ja no com una matèria específica sinó de forma holística a cada projecte, amb una vocació clara per facilitar la presa de decisions tècnico-pràctica.

La nostra expertesa consisteix en posar en pràctica estratègies de sostenibilitat a tres escales de treball diferents: habitatges i edificacions, organitzacions (eco-disseny de serveis i productes) i paisatge (arquitectura de sistemes socio-ecològics).

Això ho fem possible gràcies a hibridar diferents coneixements i capacitats tècniques, amb una visió transdisciplinar (ciència, tecnologia i expertesa fàctica) que integra sistemàticament criteris d’economia circular.

L’abordatge transdisciplinar permet projectar integrant la complexitat de forma creativa i positiva (adaptativa), dos atributs diferencials per gestionar la volatilitat i la incertesa del context socio-ecològic i econòmic actual.

Els nostres serveis principalment es desenvolupen en dos escenaris de treball:

  1. Elaborant projectes arquitectònics on assumim i liderem paral·lelament la direcció d’obra.
  2. Alineant-nos amb projectes existents, de naturalesa diversa, on el nostre rol passa per recolzar tècnicament equips multidisciplinars de treball que busquen expertesa en sostenibilitat i eco-innovació.

En aquest espai de la web trobareu els serveis de consultoria que oferim, amb alguns exemples representatius dels mateixos.

C/Pintor Villà num.13 Bis
25500 La Pobla de Segur

Negawatt

C/Pintor Villà num.13 Bis
25500 La Pobla de Segur

info@pironegawatt.com
+34 633 89 05 93

© Negawatt
Pàgina feta per Pirineuweb.com | Olga Cuevas i Melis