Consultoria

Consultoria

No és més ric qui més té, sinó qui menys necessita

Saviesa popular

Oferim serveis tècnics dins el marc d’actuació de la sostenibilitat. Això permet adaptar-nos de forma transversal a multitud de projectes, integrant criteris d’eco-innovació ja no com una matèria específica sinó de forma holística a cada projecte, amb una vocació clara per facilitar la presa de decisions tècnico-pràctica.

La nostra expertesa i motivació passa per posar en pràctica una arquitectura coherent als reptes socio-ecològics dels segle XXI, podent projectar a diferents escales de treball: edificis, paisatgisme, urbanisme i organitzacions des de la perspectiva de l’eco-innovació  sistemes.

Això ho fem possible gràcies a hibridar diferents experteses tècnico-pràctiques i teòriques: disseny bioclimàtic, enginyeria energètica, ús de biomaterials, mobilitat elèctrica, incloent-ne d’altres aplicades a projectes de naturalesa complexa com la sistèmica i l’ecologia, com entenem requereixen els projectes d’urbanisme, paisatgisme i/o intrínsecs a organitzacions entesos tots aquests com a socio-ecosistemes.

Aquestes eines transdisciplinars ens permeten projectar abordant la complexitat de forma creativa i adaptativa, atributs clau per gestionar la volatilitat i la incertesa del context socio-ecològic i econòmic del segle XXI.

Els nostres serveis sovint es desenvolupen en dos escenaris de treball:

  1. Elaborant projectes arquitectònics on assumim i liderem paral·lelament la direcció d’obra.
  2. Alineant-nos amb projectes existents, de naturalesa diversa, on el nostre rol passa per recolzar tècnicament equips multidisciplinars de treball que busquen expertesa en sostenibilitat i eco-innovació.

En aquest espai de la web trobareu els serveis de consultoria que oferim, amb alguns exemples representatius dels mateixos.

C/Pintor Villà num.13 Bis
25500 La Pobla de Segur

Negawatt

C/Pintor Villà num.13 Bis
25500 La Pobla de Segur

info@pironegawatt.com
+34 633 89 05 93

© Negawatt
Pàgina feta per Pirineuweb.com | Olga Cuevas i Melis