Rehabilitació energètica

Projectes de rehabilitació energètica i reformes integrals, amb una clara vocació pràctica i facilitadora per la presa de decisions.

  • Arquitectura bioclimàtica i eficiència energètica
  • Aplicació de tecnologies renovables per a Cases Positives (PEB)
  • Bioconstrucció i ús de biomaterials 
  • Mobilitat elèctrica integrada al projecte arquitectònic

Oferim alhora recolzament tècnic a projectes arquitectònics a petició dels auto/promotors, despatxos d’arquitectura i consistoris municipals, amb l’objectiu d’impulsar la sostenibilitat del parc d’edificis públic i privat.

Fonamentem aquest treball amb el retorn d’experiències de casos d’èxit propis, juntament amb l’expertesa i formació dels professionals involucrats.

Vols desconnectar-te dels recursos fòssils?

Tu pots!

C/Pintor Villà num.13 Bis
25500 La Pobla de Segur

Negawatt

C/Pintor Villà num.13 Bis
25500 La Pobla de Segur

info@pironegawatt.com
+34 633 89 05 93

© Negawatt
Pàgina feta per Pirineuweb.com | Olga Cuevas i Melis