Sostenibilitat i eco-innovació

Consultoria en sostenibilitat orientada a:

  • Arquitectura corporativa (suport a organitzacions en la presa de decisions estratègica)
  • Eco-disseny de productes i serveis
  • Projectes d’enginyeria ecològica (projectes territorials des de l’anàlisi de la resiliència a escala socio-ecològica)
  • Projectes de paisatgisme i urbanisme

Pertorbat pel sistema o pertorbació de renovació del sistema?

Hi ha solució!

C/Pintor Villà num.13 Bis
25500 La Pobla de Segur

Negawatt

C/Pintor Villà num.13 Bis
25500 La Pobla de Segur

info@pironegawatt.com
+34 633 89 05 93

© Negawatt
Pàgina feta per Pirineuweb.com | Olga Cuevas i Melis