Sostenibilitat i eco-innovació

Consultoria en sostenibilitat i eco-innovació orientada a: 

  • Arquitectura corporativa (suport a organitzacions en la presa de decisions estratègica)
  • Eco-Disseny de productes i serveis (suport a equips creatius)
  • Nature based Solutions, NbS (suport científico-tècnic en el disseny, dimensionament i implementació)

Pertorbat pel sistema o pertorbació de renovació del sistema?

Hi ha solució!

C/Pintor Villà num.13 Bis
25500 La Pobla de Segur

Negawatt

C/Pintor Villà num.13 Bis
25500 La Pobla de Segur

info@pironegawatt.com
+34 633 89 05 93

© Negawatt
Pàgina feta per Pirineuweb.com | Olga Cuevas i Melis